величина слова:

                               ОЗАКОЊЕЊЕ

датум објаве:28.10.2022.год.  Списак издатих решења озакоњења