величина слова:

 

 

 

     ПРИЈАВА РАДОВА 2022. ГОДИНA

дан објаве10.05.2024.год.Радојковић Живка из Рековца

дан објаве 24.04.2024.год.Петровић Јована из Кавадара

дан објаве 24.04.2024.год.Крстић Ратобор из Мотрића

дан објаве 22.04.2024.год.Симић Драган из Лоћике

дан објаве 05.04.2024.год.Марковић Предраг из Београда

дан објаве 12.03.2024.год. Димитријевић Драголсав из Вукмановца

дан објаве  27.02.2024.год.Јовичић Мирјана из Драгова

дан објаве 26.02.2024.год.Јевремовић Драган из Велике Крушевице

дан објаве 20.02.2024.год. "Вељковић Петрол" ДОО Белушић из Белушића

дан објаве 20.02.2024.год.Митровић Дејан из Рековца

дан објаве 14.02.2024.год.Петровић Милован из Рековца

дан објаве 18.01.2024.год.Јелена Лазаревић ПР Воћа и поврћа и трговина на велико и мало"Жупањка" из Жупањевца

дан објаве 15.01.2024.год.Ристић Драгана из Течића

дан објаве: 29.12.2023.год.Петровић Мирјана из Кавадара

дан објаве: 27.12.2023.год. Радојичић Зоран из Белушића

дан објаве 15.12.2023.год.Петорвић Славољуб из Трнаве

дан објаве 15.12.2023.год. Арсенијевић Мирјана из Лоћике

дан објаве 15.12.2023.год. Танасијевић Зоран из Лоћике

дан објаве 15.12.2023.год. Јанковић Александра из Белушића

дан објаве 08.12.2023.год.Станковић Снежана из Белушића

дан објаве 08.12.2023.год. Стојковић Небојша из Рековца

дан бојаве 04.12.2023.год.Васић Горан из Белушића

дан објаве: 21.11.2023.год.Марковић Бранивоје из Бара 

датум објаве: 13.11.2023.год. Бркић Горан из Рековца

 датум објаве: 10.11.2023.год.Јовановић Славољуб из Лоћике

 датум објаве 27.10.2023.год.Петровић Живота Лоћика

датум објаве 26.10.2023.год.Брашић Милашин Опарић

датум објаве 26.10.2023.год. Крстић Зоран из Београда 

датум објаве:12.10.2023.год.  Милосаљвљевић Младенка, Рековац

датум објаве:11.10.2023.год. Јасмина Петровић,Рековац

датум објаве:20.09.2023.год. Милојевић Радашин, Рековац

датум објаве:20.09.2023.год. Јанићијевић Милан, Рековац

датум објаве:20.09.2023.год. Радојевић Милован, Драгово.

датум објаве:05.09.2023.год. Томић Горан, Опарић

датум објаве:07.08.2023.год. Милошевић Михајло, Рековац

датум објаве:31.07.2023.год. Рашић Милан, Течић

датум објаве:24.07.2023.год. Красојевић Јована, Крагујевац

датум објаве:08.07.2023.год. Марковић Предраг, Београд

датум објаве:29.06.2023.год. Општина Рековац - пут Драгово

датум објаве:26.06.2023.год. Нешић Ката, Белушић

датум објаве:15.06.2023.год. Томићевић Милорад, Београд

датум објаве:13.06.2023.год. Павловић Марија, Малешево

датум објаве:06.06.2023.год. Михаиловић Петар, Велика Крушевица

датум објаве:25.04.2023.год. Петровић Живомир, Богалинац

датум објаве:13.04.2023.год. Петровић Живомир, Богалинац

датум објаве:12.04.2023.год. Томић Зоран, Лоћика

датум објаве:20.03.2023.год. Павловић Драган, Богалинац

датум објаве:14.03.2023.год. Анђелковић Радован, Секурич

датум објаве:14.03.2023.год. Обрадовић Никола, Превешт

датум објаве:09.03.2023.год. Анђелковић Радован, Секурич

датум објаве:03.03.2023.год. Антонијевић Драган, Драгово

датум објаве:03.03.2023.год. Павловић Драган, Богалинац

датум објаве:01.03.2023.год. Обрадовић Никола, Превешт

датум објаве:23.02.2023.год. ,,Електродистрибуција Србије" 

датум објаве:23.02.2023.год.,,Електродистрибуција Србије"

датум објаве:27.01.2023.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:07.12.2022.год. Симић Александар, Крагујевац

датум објаве:22.11.2022.год. Милошевић Станика, Опарић

датум објаве:22.11.2022.год. Степановић Живадин, Рековац

датум објаве:25.07.2022.год,,Фриго Левач" доо Шљивица

датум објаве:25.07.2022.год. ,,Електродистрибуција Србије"

датум објаве:18.07.2022.год. ,,Фриго Левач" доо Шљивица

датум објаве:13.07.2022.год. ,,Вељковић Петрол" доо Белушић

датум објаве:07.06.2022.год.  Пољ. газдинство Предраг Марковић

датум објаве:30.05.2022.год. Обавештење Предраг Марковић

датум објаве:23.05.2022.год. ЛДМ 1929

датум објаве:19.05.2022.год. Стевановић Љиљана

 

-Пријава радова 2017. Преузми

-Пријава радова 2016. Преузми

-Пријава радова 2015. Преузми