величина слова:

-Ребаланс буџета за 2023.годину

-ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА СА

ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЈАВНОШЋУ- ГРАЂАНИМА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА       датум:19.10.2022.

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПЛАНУ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА                                                 датум:20.10.2022.

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2023-2025                                        датум:20.10.2022.

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ                  датум:09.11.2022.

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ И ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ                                                  датум:09.11.2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ                                датум:29.11.2022.