величина слова:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РЕКОВАЦ
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-302/2012-01
Дана: 12. 2012. године
Рековац

На основу Одлуке о Месним заједницама, расписани су и одржани избори за чланове савета МЗ на подручју општине Рековац, дана 25.11.2012 године и поновљени избори на три бирачка места, дана 02.12.2012. године. Избори су успешно спроведени у 31 Месној заједници. Избори нису одржани у Месним заједницама Велика Крушевица ,Малешево и Доброселица зато сто није било поднетих кандидатура. Избори у овим Месним заједницама биће одржани накнадно-дана 03. 02. 2013. године.
Изборна комисија Општине Рековац прогласила је коначне резултате избора и издала уверења о избору савета месних заједница. Новоизабрани савети Месних заједница су у поступку конституисања.

За чланове савета МЗ изабрани су :

МЗ Белушић СТАТУТ

1. Даворин Јовановић
2. Драган Недељковић
3. Милан Јаковљевић
4. Милош Јанићијевић
5. Горан Васић

МЗ Беочић  СТАТУТ

1. Срђан Димитријевић
2. Богдан Нешић
3. Милан Ђорђевић
4. Дејан Мијатовић
5. Далибор Петровић

МЗ Богалинац  СТАТУТ

1. Љубиша Ђорђевић
2. Милоје Павловић
3. Драгутин Петровић
4. Душан Петровић
5. Драган Милошевић

МЗ Брајновац СТАТУТ

1. Душан Јевремовић
2. Милан Павловић
3. Добрица Благојевић
4. Славомир Милићевић
5. Милисав Милићевић

МЗ Вукмановац СТАТУТ

1. Милован Аврамовић
2. Зоран Обрадовић
3. Раде Аврамовић
4. Драгутин Обрадовић
5. Владан Обрадовић

МЗ Рабеновац  СТАТУТ

1. Надица Недељковић
2. Жарко Мркић
3. Лаза Милојевић
4. Драгиша Тасић
5. Небојша Мркић

МЗ Драгово СТАТУТ

1. Милан Анђелковић
2. Александар Антић
3. Радослав Милановић
4. Милош Митровић
5. Милутин Јовановић

МЗ Жупањевац СТАТУТ

1. Драгослав Николић
2. Томислав Илић
3. Милутин Андрејић

МЗ Кавадар СТАТУТ

1. Ђорђе Ђорђевић
2. Милован Петровић
3. Бојан Илић
4. Милан Илић
5. Срђан Петровић

МЗ Каленићки Прњавор СТАТУТ

1. Миле Нићифоровић
2. Драган Миленковић
3. Саша Антонијевић
4. Славољуб Милутиновић

МЗ Калудра СТАТУТ

1. Петар Јовановић
2. Зоран Радивојевић
3. Горан Томашевић
4. Миодраг Јовановић
5. Зоран Савић

МЗ Комаране СТАТУТ

1. Дејан Милановић
2. Слађан Милановић
3. Раде Газдић
4. Милован Бркић
5. Богољуб Милошевић

МЗ Леојевић  СТАТУТ

1. Драган Михајловић
2. Драган Трифуновић
3. Милош Димитријевић
4. Селимир Милојевић
5. Милован Димитријевић

МЗ Ломница  СТАТУТ

1. Зоран Томић
2. Милован Марковић
3. Дејан Вукојичиућ
4. Иван Симић
5. Живорад Чорбић

МЗ Лоћика СТАТУТ

1. Милан Јовановић
2. Зоран Милошевић
3. Драган Танасијевић
4. Владан Симић
5. Светислав Стевановић

МЗ Мотрић  СТАТУТ

1. Драган Крстић
2. Љубивоје Вуловић
3. Милан Глишић
4. Милан Крстић
5. Владан Крстић

МЗ Баре СТАТУТ

1. Славко Лукић
2. Ненад Марковић
3. Светлана Радојковић
4. Соња Алексић
5. Милан Марковић

МЗ Надрље  СТАТУТ

1. Томислав Јевремовић
2. Радосав Јоксић
3. Зоран Маринковић
4. Зоран Мијајловић
5. Боривоје Огњановић

МЗ Опарић СТАТУТ

1. Слободан Пешић
2. Милутин Томић
3. Драган Брашић
4. Иван Поповић
5. Добросав Стојадиновић

МЗ Превешт СТАТУТ

1. Горан Павловић
2. Милорад Јеличић
3. Драгослав Петровић
4. Влада Илић
5. Марко Петровић

МЗ Ратковић СТАТУТ

1. Радован Маринковић
2. Богољуб Милојевић
3. Иван Вулетић
4. Горан Младеновић
5. Живота Гајић

МЗ Рековац СТАТУТ

1. Ненад Милисављевић
2. Миљан Јевтић
3. Слађан Ивановић
4. Милутин Милановић
5. Слободан Бушетић

МЗ Рековац 3 СТАТУТ

1. Зоран Радојичић
2. Милан П. Пешић
3. Драгуна Грујичић
4. Славко Марјановић
5. Соња Пауновић

МЗ Секурич СТАТУТ

1. Славољуб Митић
2. Бобан Радовановић
3. Мирослав Ђорђевић
4. Бобан Јовић
5. Милашин Симоновић

МЗ Сибница  СТАТУТ

1. Братислав Андрејић
2. Зоран Живковић
3. Стеван Радисављевић
4. Радован Степановић

МЗ Сиљевица  СТАТУТ

1. Слађан Илић
2. Драган Филиповић
3. Драган Петровић
4. Драган Пауновић
5. Милан Д. Милошевић

МЗ Течић СТАТУТ

1. Миомир Станојевић
2. Александар Ристић
3. Милован Јевтић
4. Саша Вујић

МЗ Урсуле СТАТУТ

1. Драгољуб Петровић
2. Топлица Стоиљковић
3. Момчило Милојевић
4. Владан Ивковић
5. Љубомир Милојевић

МЗ Цикот  СТАТУТ

1. Мирко Танасковић
2. Велизар Јевтић
3. Радослав Милосављевић
4. Милош Марковић
5. Љубиша Танасковић

МЗ Велика Крушевица  СТАТУТ

МЗ Шљивица  СТАТУТ

1. Тодор Радовановић
2. Стојадин Прокић
3. Милан Радисављевић

 

МЗ Малешево  СТАТУТ

 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Мирослав Милић, председник