величина слова:

Решењем ресорног Министарства бр.270-320-651/2006-04 од 15.09.2006.године, Фонд је испунио услове за обављање делатности у области организовања рада на селекцији производњи и промету квалитетне приплодне стоке. Правилником о унутрашњој систематизацији и организацији радних места у служби за вођење основне евиденције стоке, Фонд је на неодређено време запослио три извршиоца.

величина слова:

 

Попис пољопривреде 2012. успешно се приводи крају на територији свих општина Републике Србије. Рад пописивача завршиће се до 15. децембра, а активности по општинама (пријем, преглед, паковање материјала и верификација првих резултата) трајаће најкасније до 31. децембра 2012. године.

величина слова:

Страница у изради