величина слова:

Обавештавамо грађане да преко националног портала еУправа могу остварити олакшану комуникацију са администрацијом применом применом информационо-комуникационих технологија.Грађанима су на располагању следеће еУслуге:

еУслуге су креиране кроз пројекат „еУправа у служби грађана Рековац“ у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“  који је спроведен од стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу.еУправа (www.euprava.gov.rs) је јединствено електронско место где се налазе електронске услуге за грађане и привреду омогућавајући да корисници услуга јавне администрације на једноставан и брз начин – електронским путем долазе до свих потребних информација и услуга.Корисници услуга који би желели да електронским путем обављају услуге, могу на два начина да креирају свој налог на порталу еУправа;

1) на шалтеру поште, општине, односно локалне пореске администрације или

2) самостално, преко интернета.

Портал за електронску идентификацију (eid.gov.rs) је информациони систем који представља централно место за креирање корисничког налога грађана (еИД), који грађани даље могу да користе за пријаву на различите портале.Преко портала euprava.gov.rs грађани могу из своје фотеље да приступе подацима из личне карте или пасоша, подацима о пребивалишту, обавезном социјалном осигурању, основици пореза на имовину, непокретностима и другим подацима који се воде кроз централни регистар становништва као и да закажу термин за издавање личних докумената, плате порез на имовину, добију решење из катастра у своје еСандуче, упишу дете у вртић или школу или обаве неку од преосталих 500 услуга које нуди Портал.