величина слова:

-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ

ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ(24.02.2024.)

-Нацрт Одлуке о буџету за 2024.годину (05.02.2024.)

-ПОЗИВ BR. 2 ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ И

ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

ЗА 2024. ГОДИНУ (05.02.2024.)

-Одлука о привременом финансирању општине за 2024.годину

-Одлука о распуштању СО

-Решење о именовању ПО

-Дневни ред 1.седнице

-Службени гласник број 16

-Дневни ред 2.седнице

-Службени гласник  број 17

-Дневни ред 3.седнице

-Службени гласник број 18

-Дневни ред 4.седница

-Службени гласник број 19

-Дневни ред 5.седница

-Службени гласник број 20

-Дневни ред 6. седница

-Службени гласник број 21

-Дневни ред 7. седница

Службени гласник број 22

-Дневни ред 8. седница

Службени гласник број 23

-Дневни ред 9. седница

Службени гласник број 24

-Дневни ред 10.седница

Службени гласник број 25

Дневни ред 11.седница

Службени гласник број 26

-Дневни ред 12.седница

Службени гласник број 27

Службени гласник број 28

-Дневни ред 13.седница

 Службени гласник број 29

Службени гласник број 30