величина слова:

ОСНОВНА ШКОЛА ''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' У РЕКОВЦУ

www.os-svetozarmarkovic-rekovac.edu.rs
Директор Биљана Матић
Школски одбор (9 чланова):
1. Славомир Анђелковић - председник,
2. Зоран Томовић,
3. Милан Јовановић,
4. Драган Радојевић,
5. Катарина Савић,
6. Зорица Филиповић,
7. Весна Јовановић,
8. Соња Пауновић,
9. Сузана Живановић.

Основна школа Светозар Марковић у Рековцу обухвата две осмогодишње и 9 четворогодишњих школа. Осмогодишње школе се налазе у Рековцу и селу Лоћики, а четвороразредне у селима Беочић, Вукмановац, Кавадар, Урсуле, Цикот, Ратковић, Комаране, Мотрић, Сиљевица и Велика Крушевица. Школа броји укупно 400 ученика.

 

величина слова:

ОСНОВНА ШКОЛА ''ДУШАН ПОПОВИЋ'' У БЕЛУШИЋУ
Директор  Ненад Мијајиловић из Брајновца
Школски одбор (9 чланова):
1. Татјана Антонијевић,
2. Бернард Љубас,
3. Милан Јаковљевић,
4. Милка Гајић,
5. Милан Петровић,
6. Драгана Ристивојевић,
7. Славиша Ђорђевић,
8. Саша Антонијевић,
9. Оливера Стевановић.

 

Основну школу Душан Поповић чини 12 школа, од којих су 3 осмогодишње и 9 четвороразредних. Осмогодишње школе налазе се у Белушићу, Драгову и Опарићу, а четвороразредне у Секуричу, Сибници, Богалинцу, Жупањевцу, Надрљу, Калудри, Превешту, Шљивици и Лепојевићу.

 

величина слова:

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО – ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА У РЕКОВЦУ
Директор Љубиша Стевановић професор физичког из Рековца
Школски одбор (9 чланова):

1. Драгиша Милосављевић из Белушића

2. Милан Јовановић из Калудре

3. Дејан Јевтић из Секурича


4. Бисерка Јовановић,
5. Душан Ивановић,
6. Зоран Тодоровић,
7. Драгица Перчевић,
8. Горан Ђорђевић,
9. Славиша Јовановић.

 

Основана је 1958/1959. године као Воћарско - виноградарска школа. Народни одбор општине Рековац одлучио је да оснује ову школу уз велико одрицање. Разлог оснивања средње стручне школе у Рековцу лежи у потреби за стручним кадровима јер је ово претежно пољопривредни крај. Како су одмицале године, средња стручна школа у Рековцу градила је углед, стицала драгоцено радно искуство и тако стала у ред најбољих пољопривредних школа у земљи. Данас, након 50 година постојања, Пољопривредно - ветеринарска школа у Рековцу са одељењима ветеринарског, пољопривредног, економског и столарског смера има укупно 326 ученика. Број наставног особља у школској 2008/2009. години је 40.

 

величина слова:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''МИЛОВАН СПАСИЋ'' РЕКОВАЦ

Директор – Биљана Томић, професор књижевности

 

Управни одбор (5 чланова):

 

 1. Верица Миловановић из Жупањевца, председник,
 2. Светлана Вуловић из Мотрића, члан,
 3. Тина Дмитровић из Велике Крушевице, члан,
 4. Марија Јокић из Рековца, члан,
 5. Александар Петровић из Жупањевца, члан.

 

Надзорни одбор (3 члана):

 

1. Радојка Бјеловук из Мотрића, председник,

2. Драгослав Милуновић из Белушића, члан,

3. Јелена Вукојичић из Комарана, члан.

Библиотека

Народна библиотека „Др Милован Спасић" у Рековцу је установа у области културе која је формирана и функционише у складу са Законом о библиотечкој делатности и са Законом о јавним службама.

 

величина слова:

Д.О.О. КАМЕНОЛОМ ДРАЧА
Вршилац дужности директора – Милутин Марковић дипл.инг. из Калудре
Д.О.О. Каменолом Драча има Скупштину коју чине чланови Општинског већа.

Каменолом "Драча" је лоциран у селу Превешт испред манастира "Каленић" на територији општине Рековац.

У њему се експлоатише камен ДИЈАБАЗ еруптивног порекла.

Годишњи капацитет према одобрењу за експлоатацију 300.000 тона годишње.

величина слова:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ" РЕКОВАЦ

Директор  Наташа Анђелић васпитач предшколског васпитања и образовања

Управни одбор (9 чланова):

 

Чланови надзорног одбора:

 

телефони:

стручна служба:035/8411-002

директор:035/8411-470

мејл адреса:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Rekovac predskolska ustanova 03

Предшколска установа у Рековцу основана је 1976.године, у саставу О.Ш.''Светозар Марковић''у Рековцу, под именом Дечији вртић''Цицибан''. Од 1986.године мења назив у Дечији вртић''Милоје Милојевић''.
Издвојена је од основне школе 1998.године и од тада своју делатност обавља самостално као Предшколска установа''Милоје Милојевић''.
Рад са децом узраста од једне године до поласка у школу у седишту Установе организован је кроз два облика рада-целодневни и полудневни боравак деце.
Под управом Предшколске установе организован је целодневни боравак деце средњег узраста у вртићу који се налази у објекту основне школе''Душан Поповић'' у Белушићу,као и припремни предшколски програм у сеоским месним заједницама: Лоћики,Кавадару,Белушићу,Секуричу,Опарићу,Лепојевићу,Драгову,Сибници и Жупањевцу,
а васпитне групе смештене су у просторијама основних школа.
На нивоу Установе у раду са децом ангажовано је 15 васпитача и 2 медицинске сестре-васпитача,а укупан број запослених је 31.

 

Погледајте слике у нашој галерији

 

величина слова:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Телефон: 035-8411-900

факс: 035-8411-817

мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Директор  вд Александра Јовановић
Управни одбор (7 члана):

 


Надзорни одбор (3 члана):

 

Левач Рековац

 • flajer_Levač

величина слова:

 

Директор: др Снежана Стојановић из Рековца

Управни Одбор:

                         

 1. Драган Јовановићиз Рековца, председник,
 2. Јелена Симић из Рековца, члан,
 3. Златко Јовичић из Лепојевића, члан.

                       

Надзорни Одбор:

                            

 1. Снежана Стојановић из Рековца, председник,
 2. Марко Лукић из Бара, члан.

 

Здравствена заштита

 

  Здравствену заштиту становништву општине Рековац пружа Дом  Здравља који у свом саставу има:

 -Службу за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним  лечењем и хитном медицинском помоћи;

 -Службу за здравствену заштиту деце;

 -Службу за здравствену заштиту жена;

 -Службу за стоматолошку здравствену заштиту;

 -Службу за лабораторијску дијагностику;

 -Службу за РТГ и ултразвучну дијагностику;

 -Специјалистичко-консултативну  службу(интернистичка,пнеумофтизиолошка);

 -Службу поливалентне патронаже;

 -Службу за фармацеутску делатност(апотека Рековац и огранак  Белушић);

 -Службу за финансијско-економске и правне послове;

 -Техничку и Службу санитетског превоза.

 

   Укупан број запослених је 81,од чега 15 лекара(3 спец.опште мед.,2 гинеколога,1 педијатар,1 интерниста,1 пнеумофтизиолог,5 доктора медицине и 2 доктора медицине на специјализацији);1 доктор стоматологије,1 дипл.фармацеут,45 здравствених радника са средњом или вишом школом и 19 немедицинских радника.

 Општина Рековац је у групи најнеразвијенијих у Србији.На великој територији површине 366 км2 настањено је око 11000 становника у 32 насељена места,мале густине насељености.

 Становништво се углавном бави пољопривредом,а преко 30% је старости преко 65 година.

 Удаљеност већих градова од Рековца је око 30 км,а од појединих села и  до 70 км.

Све су то отежавајуће околности за правилно и несметано  функционисање Дома Здравља.

 Дом Здравља самостално ради од фебруара 2007.године.

 Од јануара 2013. године је акредитована здравствена установа.

 

Наша мисија је да своју делатност заснивамо на унапређивању здравља свих наших суграђана,пружањем квалитетних и ефикасних здравствених услуга,са циљем обезбеђивања дужег и квалитетнијег живота.

 

Наша визија је да континуираним пружањем квалитетне примарне здравствене заштите,уз подршку специјалистичко-консултативних служби и сталним здравствено-едукативним радом на терену,постанемо пример добре праксе у пружању здравствене заштите у руралној средини и привредно,економски и демографски угроженом подручју.Пружаћемо квалитетне и економски исплативе услуге свим грађанима без обзира на њихов социјални статус.