величина слова:

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Директор – Катарина Савић, професор
Управни одбор (5 чланова):

  1. Предраг Јовановић из Лоћике, председник,
  2. Доброслав Николић из Течића, члан,
  3. Богољуб Милојевић из Ратковића, члан,
  4. Гордана Лукић из Вукмановца, члан,
  5. Милева Томић из Ратковића, члан.

Надзорни одбор (3 члана):

  1. Слађана Влашковић из Калудре, председник,
  2. Зоран Живановић из Сибнице, члан,
  3. Милан Тодосијевић из Шљивице, члан.