величина слова:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

IMG 0393

Директор – Миодраг Ивановић, дипломирани правник

Управни одбор (5 чланова):

1. Ана Костић Диздаревић из Белушића,

2. Горан Павловић из Превешта,

3. Југослав Нићифоровић из Каленићког Прњавора.

     

Представници запослених:

4. Сузана Ђорђевић из Лоћике

5. Данијела Милутиновић из Цикота

Надзорни одбор (3 члана):

1. Снежана Гајић Јовановић из Бара,

2. Радица Симић из Брајновца,

           

            Представник запослених:

3. Весна Нешић из Рековца

Социјална заштита

Реформи система социјане заштите општине Рековац приступило се у децембру 2004. године када је формиран Општински координациони одбор за социјану политику - ОКОСП као саветодавно тело председника општине. ОКОСП је допринео успостављању локалних сервисних услуга кроз реализацију пројекта Инпут социјаном предузетништву који је реализован у оквиру програма Регионалног друштвено-економског развоја. У оквиру тог програма извршена је шестомесечна обука десет жена за помоћ остарелим лицима у сеоском подручју.

 

величина слова:

Јавна предузећа и установе

величина слова:

ЈП ДРУМСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Вршилац дужности директора - Драган Анђелић дипл. машински инж.
Управни одбор (5 чланова):
1. Иван Поповић, председник
2. Драган Ђорић,
3. Миле Нићифоровић,
4. Александар Ивановић,
5. Момчило Илић.
Надзорни одбор (3 члана):
1. Југослав Нићифоровић, председник,
2. Радосав Поповић,
3. Милован Зарић.

величина слова:

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Директор вд Марија Ђокић
Управни одбор (5 чланова):

 1. Предраг Јовановић из Лоћике, председник,
 2. Доброслав Николић из Течића, члан,
 3. Богољуб Милојевић из Ратковића, члан,
 4. Гордана Лукић из Вукмановца, члан,
 5. Милева Томић из Ратковића, члан.

Надзорни одбор (3 члана):

 1. Слађана Влашковић из Калудре, председник,
 2. Зоран Живановић из Сибнице, члан,
 3. Милан Тодосијевић из Шљивице, члан.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ УПРАВЉА УСТАНОВОМ ДОМА КУЛТУРЕ

sdc12974

 

 

величина слова:

ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Управни одбор (9 чланова):

1. Богољуб Милић из Урсула, председник,

2. Милош Митровић из Драгова, члан,

3. Слободан Пешић из Рековца, члан,

4. Саша Јевтић из Драгова, члан,

5. Марко Милић из Брајновца, члан,

6. Марко Божилов из Рековца, члан,

7. Марко Милошевић из Рековца, члан,

8. Момчило Стојковић из Белушића, члан,

9. Братимир Јеремић из Течића, члан.

Надзорни одбор:

1. Зоран Ђокић из Белушића, председник,

2. Жарко Мркић из Рабеновца, члан,

3. Љубиша Димитријевић из Беочића, члан.

У ОКВИРУ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДЕЛУЈЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

величина слова:

СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Директор – Дејан Михајловић,мастер економиста из Рековца
Управни одбор (5 чланова):

 1. Биљана Матић из Рековца, председник,
 2. Ивана Грујичић из Рековца,члан,
 3. Биљана Ђорђевић из Кавадара, члан,
 4. Милена Марковић из В. Крушевице, члан,
 5. Ненад Антонијевић из Драгова, члан.

Надзорни одбор (3 члана):

 1. Јелена Цакић из Рековца, председник,
 2. Весна Павловић из Рековца, члан,
 3. Драган Вујичић из Течића, члан,