величина слова:

СТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Директор – Дејан Михајловић,мастер економиста из Рековца
Управни одбор (5 чланова):

  1. Биљана Матић из Рековца, председник,
  2. Ивана Грујичић из Рековца,члан,
  3. Биљана Ђорђевић из Кавадара, члан,
  4. Милена Марковић из В. Крушевице, члан,
  5. Ненад Антонијевић из Драгова, члан.

Надзорни одбор (3 члана):

  1. Јелена Цакић из Рековца, председник,
  2. Весна Павловић из Рековца, члан,
  3. Драган Вујичић из Течића, члан,