величина слова:

ОДОБРЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 2022. ГОДИНА

датум објаве:17.05.2023.год. Михаиловић Петар, Велика Крушевица

датум објаве:09.03.2023.год. Павловић Драган, Богалинац

датум објаве:03.03.2023.год. Анђелковић Радован, Селурич

датум објаве:22.02.2023.год. Антонијевић Драган, Драгово

датум објаве:27.01.2023.год. Општина Рековац - пут Баре

датум објаве:26.01.2023.год. Томић Зоран, Лоћика

датум објаве:30.12.2022.год. Општина рековац - пут Жупањевац

датум објаве:30.12.2022.год. МЗ Лепојевић

датум објаве:29.12.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић

датум објаве:29.12.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић

датум објаве:05.12.2022.год. МЗ Мотрић

датум објаве:07.11.2022.год. Станковић Јасмина, Вукмановац

датум објаве:04.11.2022.год. Степановић Живадин, Рековац

датум објаве:04.11.2022.год. Милошевић Станика, Опарић

датум објаве:21.10.2022.год. Јевтић Радисав, Рековац

датум објаве:26.09.2022.год. Предраг Марковић

датум објаве:21.09.2022.год. Петровић Љубивоје, Опарић

датум објаве:12.09.2022.год. Васић Милош, Рековац

датум објаве:03.08.2022.год. Вељковић Милашин, Ратковић

датум објаве:12.07.2022.год. Веселиновић Милован, Лепојевић

датум објаве:26.05.2022.год.Предраг Марковић

датум објаве:17.05.2022.год. Пољ. газдинства „Предраг Марковић“351-96

датум објаве:28.04.2022.годАлексић Миладин, 351-57

датум објаве:15.04.2022.год„ЛДМ 1929“ доо Рековац 351-52

датум објаве:29.03.2022.год.Томић Драган 351-46

датум објаве:22.03.2022.год. „Вељковић Петрол“ 351-42

датум објаве:15.03.2022.год. „Вељковић Петрол“351-96

датум објаве:10.03.2022.год. СПЦ-Црквене општине Секурич 351-32

датум објаве:09.03.2022.год. СПЦ-Епархије шумадијске, манастира „Каленић“

датум објаве:05.03.2022.год. СПЦ манастира „Манастирак“351-34

датум објаве:26.02.2022.год. „ЛДМ 1929“ доо Рековаc, 356-26

датум објаве:15.02.2022.год. Крстић Хела 351-24

датум објаве:15.02.2022.год. Станковић Јасмина, 351-23

датум објаве:03.02.2022.год. ОШ „Светозар Марковић“ 351-19

датум објаве:06.01.2022.год. Мин. трговине, туризма и теле.351-1144

 

-ИЗДАВАЊЕ- ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОСНОВУ УСАГЛАШЕНОГ ЗАХТЕВА 2015-2022

-ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 2015-2022

-ОДОБРЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 2015-2022

-Одобрења по члану 145 за 2017. Преузми

-Одобрења по члану 145 за 2016. Преузми

-Одобрења по члану 145 за 2015. Преузми