величина слова:

 

 

 

ОДОБРЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 2023. ГОДИНА

 

Дан објаве 14.06.2024.год.Петровић Зоран из Опарића

дан објаве 12.06.2024.год.Ђорђевић Љубиша из Богалинца

дан објаве 12.06.2024.год. Петровић Зоран из Опарића

дан објаве 05.06.2024.год. Ђорђевић Радослав из Велике Крушевице

дан објаве 30.05.2024.год.Антонијевић Љубисав из Сиљевице

дан објаве 24.05.2024.год.Вуловић Драган из Мотрића

дан објаве 08.05.2024.год.Томић Драгиша из Рековца

дан објаве 30.04.2024.год. Радојковић Живка из Рековца

дан објаве 22.04.2024.год. Ђорђевић Ненад из Богалинца

дан објаве 18.04.2024.год. Крстић Ратобор из Мотрића

дан објаве 15.04.2024.год.  Петровић Јована из Кавадара

дан објаве 15.04.2024.год. Ђорђевић Душан из Кргујевца

дан објаве 28.03.2024.год.Симић Драган из Лоћике

дан објаве 26.03.2024.год.Брашић Верица из Опарића

дан објаве 21.03.2024.год.Радосављевић Зоран из Кавадара

дан објаве 15.03.2024.год.Радосављевић Зоран из Кавадара

дан објаве 14.03.2024.год.Костић Радосав из Драгова и Костић Мирољуб из Драгова

дан објаве 26.02.2024.год.Димитријевић Драголсав из Вукмановца

дан објаве 14.02.2024.год.Јевремовић Драган из Велика Крушевице

дан објаве 14.02.2024.год. Митровић Дејан из Рековца

дан објаве 01.02.2024.год. Јовичић Мирјана из Драгова

дан објаве14.02.2024.год.Милановић Милован из Драгова

дан објаве 14.02.2024.год.Миторвић Дејан из Рековца

дан објаве 23.01.2024.год.Митровић Дејан из Рековца

дан објаве 16.01.2024.год.Петровић Милован из Рековца

 дан објаве 12.012024.год.Ристић Драган из Течића

дан објаве 27.12.2023.год. Петровић Мирјана из Кавадара

дан објаве 21.12.2023.год.Радојичић Зоран из Белушића

дан пбјаве 13.12.2023.год. Петровић Славољуб из Трнаве

дан објаве 13.12.2023.год.Танасијевић Зоран из Лићике

дан објаве 08.12.2023.год.Јанковић Александра из Белушића

дан објаве 08.12.2023.год.Арсенијевић Мирјана из Лоћике

дан објеаве 04.12.2023.год.Станковић Снежана из Белушића

дан објаве 29.11.2023.год.Јаковљвић Саша из Белушића

дан објаве 24.11.2023.год. Стојковић Небојша из Рековца

дан објаве 21.11.2023.год.Васић Горан из Белушића

дан објаве 17.11.2023.год.Павловић Радован из Сибнице

дан објаве 17.11.2023.годРадисављевић Стеван из Сибнице

дан објаве 15.11.2023.год. Радисављевић Стеван из Сибнице

дан објаве 15.11.2023.год.Павловић Радован из Сибнице

дан објаве 27.10.2023.год. Општина Рековац- пут у секурич

 датум објаве 27.10.2023.год. Николић Радивоје из Белушића

датум објаве 18.10.2023. год. Општина Рековац- Пут Опарић

датум објаве:13.10.2023.год Општина Рековац - пут Секурич

датум објаве:12.10.2023.год. Општина Рековац, Пут Калудра

датум објаве:11.10.2023.год. Јасмина Петровић,Рековац

датум објаве:11.10.2023.год.  Брашић Милашин, Опарић

датум објаве:11.10.2023.год. Јованоцић Славољуб, Лоћика

датум објаве:09.10.2023.год. Бркић Горан, Рековац

датум објаве:06.10.2023.год. Општина Рековац - пут Превешт

датум објаве:06.10.2023.год. Петровић Живота, Лоћика

датум објаве:06.10.2023.год. Ивановић Слободан, Урсуле

датум објаве:06.10.2023.год. Општина Рековац - пут Белушић

датум објаве:05.10.2023.год. Вуловић Србољуб, Мотрић

датум објаве:31.08.2023.год. Јанићијевић Милан, Рековац

датум објаве:31.08.2023.год. Радојевић Милован, Драгово

датум објаве:29.08.2023.год. Милојевић Радашин, Рековац

датум објаве:24.08.2023.год Јовановић Драган, Малешево

датум објаве:23.08.2023.год. Томић Горан, Опарић

датум објаве:18.08.2023.год. Лукић Томислав, Баре

датум објаве: 11.08.2023.год. Пантић Бранивоје, Рековац

датум објаве:31.07.2023.год. Рашић Милан, Течић

датум објаве:26.07.2023.год. Милошевић Михајло, Рековац

датум објаве:11.07.2023.год. Илић Предраг, Лоћика

датум објаве:28.06.2023.год. Марковић Предраг, Београд

датум објаве:07.06.2023.год. Јус Горица, Рековац

датум објаве:06.06.2023.год. Томићевић Милорад, Београд

датум објаве:17.05.2023.год. Михаиловић Петар, Велика Крушевица

датум објаве:09.03.2023.год. Павловић Драган, Богалинац

датум објаве:03.03.2023.год. Анђелковић Радован, Селурич

датум објаве:22.02.2023.год. Антонијевић Драган, Драгово

датум објаве:27.01.2023.год. Општина Рековац - пут Баре

датум објаве:26.01.2023.год. Томић Зоран, Лоћика

ОДОБРЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 2022. ГОДИНА

датум објаве:30.12.2022.год. Општина рековац - пут Жупањевац

датум објаве:30.12.2022.год. МЗ Лепојевић

датум објаве:29.12.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић

датум објаве:29.12.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић

датум објаве:05.12.2022.год. МЗ Мотрић

датум објаве:07.11.2022.год. Станковић Јасмина, Вукмановац

датум објаве:04.11.2022.год. Степановић Живадин, Рековац

датум објаве:04.11.2022.год. Милошевић Станика, Опарић

датум објаве:21.10.2022.год. Јевтић Радисав, Рековац

датум објаве:26.09.2022.год. Предраг Марковић

датум објаве:21.09.2022.год. Петровић Љубивоје, Опарић

датум објаве:12.09.2022.год. Васић Милош, Рековац

датум објаве:03.08.2022.год. Вељковић Милашин, Ратковић

датум објаве:12.07.2022.год. Веселиновић Милован, Лепојевић

датум објаве:26.05.2022.год.Предраг Марковић

датум објаве:17.05.2022.год. Пољ. газдинства „Предраг Марковић“351-96

датум објаве:28.04.2022.годАлексић Миладин, 351-57

датум објаве:15.04.2022.год„ЛДМ 1929“ доо Рековац 351-52

датум објаве:29.03.2022.год.Томић Драган 351-46

датум објаве:22.03.2022.год. „Вељковић Петрол“ 351-42

датум објаве:15.03.2022.год. „Вељковић Петрол“351-96

датум објаве:10.03.2022.год. СПЦ-Црквене општине Секурич 351-32

датум објаве:09.03.2022.год. СПЦ-Епархије шумадијске, манастира „Каленић“

датум објаве:05.03.2022.год. СПЦ манастира „Манастирак“351-34

датум објаве:26.02.2022.год. „ЛДМ 1929“ доо Рековаc, 356-26

датум објаве:15.02.2022.год. Крстић Хела 351-24

датум објаве:15.02.2022.год. Станковић Јасмина, 351-23

датум објаве:03.02.2022.год. ОШ „Светозар Марковић“ 351-19

датум објаве:06.01.2022.год. Мин. трговине, туризма и теле.351-1144

 

-ИЗДАВАЊЕ- ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОСНОВУ УСАГЛАШЕНОГ ЗАХТЕВА 2015-2022

-ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 2015-2022

-ОДОБРЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 2015-2022

-Одобрења по члану 145 за 2017. Преузми

-Одобрења по члану 145 за 2016. Преузми

-Одобрења по члану 145 за 2015. Преузми