величина слова:

 

 

Локацијски услови

Документ:

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2023. ГОДИНА

 

 

 

Датум објаве: 14.11.2023.год. Електродистрибуција Србије доо Београд

датум објаве:03.10.2023.год. Влашковић Јовица, Крагујевац

датум објаве:30.08.2023.год. Општина Рековац - пут Секурич 2

датум објаве:30.08.2023.год. Општина Рековац - пут Секурич 1

датум објаве:25.08.2023.год Општина Рековац - пут Превешт

датум објаве:24.08.2023.год. Општина Рековац - пут Превешт

датум објаве:23.08.2023.год. Општина Рековац - пут Белушић

датум објаве:22.08.2023.год.Општина Рековац - пут Калудра

датум објаве:22.08.2023.год. Општина Рековац - пут Кавадар

датум објаве:19.08.2023.год. Општина Рековац, пут Опарић

датум објаве:03.08.2023.год. ,Земља Грожђа" доо Београд

датум објаве:14.07.2023.год. Општина Рековац - водоводна мрежа

датум објаве:12.07.2023.год. Рашић Милан, Течић

датум објаве:11.07.2023.год. Милосављевић Томислав, Крагујевац

датум објаве:29.06.2023.год. ,,Земља грожђа" ДОО Београд

датум објаве:28.06.2023.год. Верољуб Стевановић, Секурич

датум објаве:16.06.2023.год. Илић Предраг, Лоћика

датум објаве:16.06.2023.год. Општина Рековац, пут Драгово

датум објаве:09.06.2023.год. Марковић Предраг, Београд

датум објаве:07.04.2023.год. ,,Royal Berry" доо Крагујевац

датум објаве:22.02.2023.год. ,,Вељковић Петрол" доо Белушић

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2022. ГОДИНА

датум објаве:28.12.2022.год. Томић Зоран, Лоћика

датум објаве:20.12.2022.год. Општина Рековац - пут Драгово

датум објаве:14.12.2022.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:13.12.2022.год. Општина Рековац - пут Жупањевац

датум објаве:12.12.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић 

датум објаве:08.12.2022.год. Општина Рековац - пут Урсуле

датум објаве:30.11.2022.год. Општина Рековац - пут Драгово

датум објаве:30.11.2022.год. Општина Рековац - пут Драгово

датум објаве:23.11.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић

датум објаве:22.11.2022.год. Томић Зоран, Лоћика

датум објаве:08.11.2022.год. Општина Рековац - видиковац

датум објаве:07.11.2022.год. Општина Рековац - пут Жупањевац

датум објаве:11.10.2022.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:07.10.2022.год. Општина Рековац

датум објаве:03.10.2022.год. Општина Рековац

датум објаве:03.10.2022.год. Општина Рековац

датум објаве:10.08.2022.год. ,Електродистрибуција Србије" доо Београд

датум објаве:05.08.2022.год. Милојевић Верица, Течић

датум објаве:18.07.2022.год. Јешић Драган, Опарић

датум објаве:24.06.2022.год. Ројал Бери, Крагујевац

датум објаве:22.06.2022.год. Јовановић Славољуб

датум објаве:16.06.2022. год. РМ Стубица

датум објаве:06.05.2022. год. Фриго Левач, Шљивица

датум објаве:28.04.2022. год. Недељковић Оливера, Крагујевац

датум објаве:20.04.2022. год. Raggio energia“ доо Нови Сад

датум објаве:29.03.2022. год. Трговинског предузећа „ЛДМ 1929“ доо Рековац

датум објаве:23.03.2022. год. Пољ.газдинство Предрага Марковића

датум објаве:29.02.2022. год. СПЦ Цркевена Општина Секурич

датум објаве:25.02.2022. год. Предраг Марковић

датум објаве:24.02.2022. год. СПЦ – Епархије Шумадијске 

датум објаве:22.02.2022. год. Вељковић Петрол“ доо Белушић

 

ИЗДАВАЊЕ/ ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ОСНОВУ УСАГЛАШЕНИХ ЗАХТЕВА 2022. ГОДИНА

датум објаве 15.11.2022.год. Општина Рековац - пут Урсуле

датум објаве:09.08.2022.годЈовановић Славољуб, Лоћика

датум објаве:28.04.2022.год. Пољ. газдинства Предраг Марковић 350-13

датум објаве:25.02.2022.год. Марковић Предраг 350-04

 

ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

датум објаве:26.12.2022.год. ,,Вељковић Петрол" Доо Белушић

датум објаве:14.06.2022.год. Раггио енергиа

 

-ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2015-2022

-ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - УСАГЛАШЕН ЗАХТЕВ 2015-2022

-ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2015-2022

-Локацијски услови 2017. Преузми

-Локацијски услови 2016. Преузми