величина слова:

 

 

Локацијски услови

Документ:

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2023. ГОДИНА

дан објаве 28.06.2024.год.Петровић Томилсав из Кавадара

дан објаве 26.06.2024.год. ЈП "Србијагас" Нови сад

дан објаве 26.06.2024.год. ЈП "Србијагас" Нови сад

дан објаве 25..06.2024.год.Sky towers infrastrukture d.o.o Београд

дан објаве 14.06.2024.год. Електродистрибуција Србије доо Београд

дан објаве: 14.06.2024.год."Електродистрбуција Србије" доо Београд

дан објаве 11.06.2024.год. Димитријевић Душан из Цикота

дан објаве 28.05.2024.год.Петорвић Томилсав из Кавадара

дан објаве 16.05.2024.год.Електродистрибуција Србије доо Београд

дан објаве 13.05.2024.год."Вељковић Петрол" ДОО Белушић из Белушића

дан објаве 08.05.2024.год.Обрадовић Милица из Кргујевца

дан објаве 30.04.2024.год.Елелктродистрибуција д.о.о из Јагодине

дан објаве 11.04.2024.год.Красојевић Јован из Крагујевца

дан објаве 11.04.2024.год.Земља грожђа доо Београд - Савски венац, Београд

дан објаве 25.03.2024.год.СЗР "ГРИД" Марко Раодивановић, предузетник из Крагујевца

дан објаве 13.03.2024.год. Електродистрибуција Србије доо Београд 

дан објаве 26.02.2024.год.Обрадовић Милица из Кргујевца

дан бојаве: 29.12.2023.год.Општина Рековац из Рековца

дан објаве: 27.12.2023.год.Јевтић Радмила из Београда

дан објаве: 15.12.2023.год. Општина Рековац из Рековца

Датум објаве: 14.11.2023.год. Електродистрибуција Србије доо Београд

датум објаве:03.10.2023.год. Влашковић Јовица, Крагујевац

датум објаве:30.08.2023.год. Општина Рековац - пут Секурич 2

датум објаве:30.08.2023.год. Општина Рековац - пут Секурич 1

датум објаве:25.08.2023.год Општина Рековац - пут Превешт

датум објаве:24.08.2023.год. Општина Рековац - пут Превешт

датум објаве:23.08.2023.год. Општина Рековац - пут Белушић

датум објаве:22.08.2023.год.Општина Рековац - пут Калудра

датум објаве:22.08.2023.год. Општина Рековац - пут Кавадар

датум објаве:19.08.2023.год. Општина Рековац, пут Опарић

датум објаве:03.08.2023.год. ,Земља Грожђа" доо Београд

датум објаве:14.07.2023.год. Општина Рековац - водоводна мрежа

датум објаве:12.07.2023.год. Рашић Милан, Течић

датум објаве:11.07.2023.год. Милосављевић Томислав, Крагујевац

датум објаве:29.06.2023.год. ,,Земља грожђа" ДОО Београд

датум објаве:28.06.2023.год. Верољуб Стевановић, Секурич

датум објаве:16.06.2023.год. Илић Предраг, Лоћика

датум објаве:16.06.2023.год. Општина Рековац, пут Драгово

датум објаве:09.06.2023.год. Марковић Предраг, Београд

датум објаве:07.04.2023.год. ,,Royal Berry" доо Крагујевац

датум објаве:22.02.2023.год. ,,Вељковић Петрол" доо Белушић

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2022. ГОДИНА

датум објаве:28.12.2022.год. Томић Зоран, Лоћика

датум објаве:20.12.2022.год. Општина Рековац - пут Драгово

датум објаве:14.12.2022.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:13.12.2022.год. Општина Рековац - пут Жупањевац

датум објаве:12.12.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић 

датум објаве:08.12.2022.год. Општина Рековац - пут Урсуле

датум објаве:30.11.2022.год. Општина Рековац - пут Драгово

датум објаве:30.11.2022.год. Општина Рековац - пут Драгово

датум објаве:23.11.2022.год. Општина Рековац - пут Беочић

датум објаве:22.11.2022.год. Томић Зоран, Лоћика

датум објаве:08.11.2022.год. Општина Рековац - видиковац

датум објаве:07.11.2022.год. Општина Рековац - пут Жупањевац

датум објаве:11.10.2022.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:07.10.2022.год. Општина Рековац

датум објаве:03.10.2022.год. Општина Рековац

датум објаве:03.10.2022.год. Општина Рековац

датум објаве:10.08.2022.год. ,Електродистрибуција Србије" доо Београд

датум објаве:05.08.2022.год. Милојевић Верица, Течић

датум објаве:18.07.2022.год. Јешић Драган, Опарић

датум објаве:24.06.2022.год. Ројал Бери, Крагујевац

датум објаве:22.06.2022.год. Јовановић Славољуб

датум објаве:16.06.2022. год. РМ Стубица

датум објаве:06.05.2022. год. Фриго Левач, Шљивица

датум објаве:28.04.2022. год. Недељковић Оливера, Крагујевац

датум објаве:20.04.2022. год. Raggio energia“ доо Нови Сад

датум објаве:29.03.2022. год. Трговинског предузећа „ЛДМ 1929“ доо Рековац

датум објаве:23.03.2022. год. Пољ.газдинство Предрага Марковића

датум објаве:29.02.2022. год. СПЦ Цркевена Општина Секурич

датум објаве:25.02.2022. год. Предраг Марковић

датум објаве:24.02.2022. год. СПЦ – Епархије Шумадијске 

датум објаве:22.02.2022. год. Вељковић Петрол“ доо Белушић

 

ИЗДАВАЊЕ/ ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ОСНОВУ УСАГЛАШЕНИХ ЗАХТЕВА 2022. ГОДИНА

датум објаве 15.11.2022.год. Општина Рековац - пут Урсуле

датум објаве:09.08.2022.годЈовановић Славољуб, Лоћика

датум објаве:28.04.2022.год. Пољ. газдинства Предраг Марковић 350-13

датум објаве:25.02.2022.год. Марковић Предраг 350-04

 

ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

датум објаве:26.12.2022.год. ,,Вељковић Петрол" Доо Белушић

датум објаве:14.06.2022.год. Раггио енергиа

 

-ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2015-2022

-ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ - УСАГЛАШЕН ЗАХТЕВ 2015-2022

-ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2015-2022

-Локацијски услови 2017. Преузми

-Локацијски услови 2016. Преузми