величина слова:

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНТРУКТИВНОМ СМИСЛУ 2022 ГОД.

датум објаве:03.04.2023.год. Вељковић Петрол

датум објаве:23.03.2023.год. Вељковић Петрол

датум објаве 23.11.2022.год. Трговинско предузеће ,,ЛДМ 1929" Рековац

датум објаве:22.11.2022.год. Марковић Предраг, Београд

датум објаве:10.10.2022.год. Zerhoch Ружица, Вукмановац

датум објаве:23.06.2022.год. Станковић Јасмина, Вукмановац