величина слова:

Најзначајније институције културе су Народна библиотека Рибникар, Културно-просветна заједница и Дом културе.

Народна библиотека Рибникар основана је 12. октобра 1928. године. Главна делатност библиотеке је усавршавање образовања путем обезбеђивања одговарајућих књига, часописа и новина.

Културно-просветна заједница основана је 1995. године и њена главна делатност је очување обичаја и традиције кроз организацију различитих културних манифестација.

Дом културе основан је 1948. године и у њему се одржавају све културне манифестације.