величина слова:

На територији општине Рековац постоји једна предшколска установа, две основне и једна средња школа.

− Предшколска установа Милоје Милојевић са подручним одељењима
− Основна школа Светозар Марковић у Рековцу са подручним одељењима
− Основна школа Душан Поповић у Белушићу са подручним одељењима
Средња пољопривредно - ветеринарска школа у Рековцу.