величина слова:

Рековац се простире у средишњем делу Србије и у југоистоном делу Шумадије. Налази се на око 30 км југозападно од Јагодине, на малој реци Дуленки, у брдовитом крају, познатом по свом историјском називу Левач. Овај простор у облику левка, између Гледићких планина и Јухора, окружују реке Дуленка, Гружа, Лепеница, Белица и Темнић. Са запада се уздижу високи обронци Гледићких планина, а са југоистока прибрежје планине Јухор. Цео Левач прошаран је малим, али водоносним рекама.

Рековац спада међу млађа насеља Левча. Први становници овог насеља дошли су из Црне Горе и били настањени у горњем току реке Дуленке. Насеље је име добило по кућама које су грађене на самој реци и воденицама које су се звале рекавице.
Општина Рековац, иако слабо развијена, имала је одређених резултата у ловном и еко-туризму. Данас је готово на почетку, а један од проблема је и слаба заинтересованост локалног становништва за туризам. У наведеним областима туризма постоје могућности за развој пре свега кроз посету бројним манастирима.
Велики број привредних и непривредних делатности учествује у процесу задовољења потреба туризма: угоститељство, саобраћај, трговина, комуналне делатности, занатство и др. Развијеност ових области је у складу са развијеношћу општине која је, како смо већ рекли, недовољна. Постоји потреба за значајнијим инвестиционим улагањима, посебно у области путне привреде.