величина слова:

На територији општине Рековац постоје бројне туристички атрактивне локације, занимљиве како због својих културно-историјских вредности, тако и због природних ресурса. Најзначајнији туристички локалитети су: Манастир Каленић, Манастир Прерадовац, Стари град -Жупањевац и музеј на отвореном Каленић. 

manastir kalenicМанастир Каленић се налази у близини Рековца, на обронцима Гледићких планина, 12 км западно од села Опарића у Левчу. По ликовним вредностима убраја се међу најзначајније споменике културе у Србији.

Од првобитног манастирског комплекса остала је само црква посвећена Ваведењу Богородице. Каленић је задужбина протовестијара Богдана, угледног велможе деспота Стефана Лазаревића. Црква је саграђена и осликана између 1413. и 1420. године. Манастир су обновили средином 18. века монаси из Мораче. Моравска црква богато је декорисана споља, фреске спадају међу најбоље очувана остварења живописа 15. века.

 

Манастир је грађен по узору на Лазарицу, са основом у облику сажетог триконхоса, олтарска апсида и бочне конхе споља су петостране, а изнутра полукружне.
Над простором између конхи уздиже се централно кубе, осмостраног тамбура са степенасто урезаним прозорима, колонетама и украсима од шаховских поља. Црква је споља веома сликовита, због лепо сложених белих блокова камена и црвене опеке. Изнад прозора и портала је плитко резана пластична декорација са представама птица, грифона, лавова. Главни мотив рељефне декорације је преплет од двочлане траке, стилизовани љиљан и палмета, антропоморфне и зооморфне представе. Изванредно сликарство префињеног колорита и сетних ликова светитеља убраја се у врхунска сликарска остварења у целом византијском свету прве четвртине 15. века. Нарочито се истичу композиције Свадба у Кани, представе светих ратника и светитеља у медаљонима. Аутори су два поетски надахнута и веома даровита сликара, од којих је један по имену Радослав, аутор минијатура у чувеном српском Петроградском јеванђељу из 1429. године.

manastir preradovacМанастир Прерадовац, један од најстаријих културно-историјских споменика на територији Левча, посвећен је Стефану Првовенчаном, преподобном Симону монаху, а налази се на 12 км удаљености од манастира Каленић. За време комунизма служио је сељацима да у његовим зидинама затварају, чувају овце, будући да је био порушен и запуштен. Налази се између два села Лепојевић и Опарић - округ Левач у Шумадији.

Стари град - Жупањевац је једна од најзначајнијих грађевина римског доба и средњег века. Грађевина је од великог културног и туристичког значаја. Град је постојао још у доба Римљана и био је значајно војно утврђење. До сада је мало испитан.

Музеј на отвореном Каленић, основан 2003. године, значајан је за савремени развој Левча, Његова сврха је да заштити и чува околину манастира Каленић, културне и природне вредности краја.
Очувана природа, воденица, аутентично сеоско домаћинство, стари занати, моравска народна архитектура, сликарство наиве, природно станиште биљака и животиња, начини обраде земље, представљају само неке од момената који овоме месту дају посебну драж и чине га јединственим на туристичкој мапи Србије.
Најмлађим љубитељима природе и здравог начина живота Музеј нуди бројне могућности да у оквиру едукативних радионица, у здравом и атрактивном природном окружењу, искажу своју креативност и истраживачки дух.
Концепт Музеја на отвореном пружа могућност одрживог развоја самог места. Подручје манастира Каленић се уређује већ неколико година. После обнове манастира израђен је Регулациони план подручја, чије је тежиште на заштити народног градитељства и традиционалних делатности, развоју културног и еколошког, као и сеоског туризма.

muzej kalenic 1

muzej kalenic 2