величина слова:

Општина Рековац се налази у средишњем делу Србије и југоистичном делу Шумадије, између Гледићких планина на западу и Јухора на истоку. 

Поморавски округВарош Рековац, центар истоимене општине у Поморавском округу, налази се на око 30 км југозападно од Јагодине, на реци Дуленки, у брдовитом крају који је познат под својим историјским именом Левач. Са запада се уздижу високи обронци Гледићких планина, а са југоистока прибрежје планине Јухор. Цео Левач прошаран је малим али водоносним рекама.

Рековац се налази у Левчу који се простире у средишњем делу Србије и у југоисточном делу Шумадије. Овај простор, у облику левка између Гледићких планина и Јухора окружују реке Дуленка, Гружа, Лепеница, Белица и Темнић.

Поморавски округ


Територија општине заузима површину од 366 км2. У саставу општине су 32 насељена места:
центар општине - Рековац, Баре, Белушић, Беочић, Богалинац, Браиновац, Велика Крушевица, Вукмановац, Доброселица, Драгово, Жупањевац, Кавадар, Каленићки Прњавор, Калудра, Комаране, Лепојевић, Ломница, Лоћика, Малешево, Мотрић, Надрље, Опарић, Превешт, Рабеновац, Ратковић, Секурич, Сибница, Сиљевица, Течић, Урсуле, Цикот и Шљивица. Према урбанистичкој структури већина насеља је збијеног типа. Граничи се са општинама Крагујевац 25км (северо-запад), Јагодина 30км (северо-исток), Варварин 30км (исток и југо-исток), Трстеник 30 км(југ) и Краљево (запад).