величина слова:

У рељефу општине Рековац издвајају се две природне целине: равничарски део који се простире на површини од око 3.700 ха и брдско-планински део, површине 32.000 ха (приближне процене). Истичу се следећи тектонски облици: Јухор (стара громадна планина), Гледићке планине (младе веначне планине) и Левачка котлина спуштена између поменутих планина која представља границу између старих родопских и младих динарских планина. Од флувијалних облика рељефа већи значај имају долине Каленићке, Жупањевачке и Дуленске реке, а мањи долине Ломничке, Доброселичке и Крушевичке реке.

У Левчу, посебно на Гледићким планинама, заступљени су сви видови ерозије земљишта са вододеринама и јаругама, а такође је изражена и појава клизишта са урвинама.

Гледићке планине, на чијим обронцима се простире Левач, пружају се у правцу Трстеника на југу и Крагујевца на северу (дужином од 35-40 км), затим Рековца на истоку и Груже на западу. Просечна ширина Гледићких планина износи око 20 км и ове планине заузимају површину од око 800 км². Осим што ове планине заузимају велико пространство, оне су, поред Рудника, највише у Шумадији. Највиши врх је Самар (922м). Део Гледићких планина који заузима простор општине Рековац највише карактеришу бројне живописне клисуре које стварају Каленићка, Жупањевачка и река Дуленка.

На подручју општине, као и у Шумадији и Поморављу, влада умерено-континентална клима, док у нижем, заклоњеном делу, влада жупска клима. Падавине у Левчу су неравномерно распоређене и по месецима и по појединим местима. Током године највише падавина у просеку падне у вишем, западном делу (село Жупањевац), нешто мање у средишњем делу (Рековац), а најмање у источном (Лоћика).

Пошто је Левач претежно заклоњен планинама то у њему поједини ветрови нису тако чести и слабијег су интензитета. Од ветрова доминира северозападни који најчешће доноси падавине за разлику од јужног ветра који доноси топлије утицаје.

− Најхладнији месец - јануар - просечна температура +0.5oC
− Најтоплији месец - јул - просечна температура +27 оC
− Просечна годишња температура - +11.5 оC
− Највлажнији месец - децембар - просечна влажност 79%
− Најсушнији месец - септембар - просечна влажност 39%
− Просечне годишње падавине - 550 л/м2
− Броја дана са преко 25°Ц - 92
− Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) - 96
− Број дана под снегом - 34 (највише у јануару)
− Највише падавина - месец јун - просек 831 л/м2
− Најмање падавина – месец фебруар - просек 321 л/м2