величина слова:

Реформи система социјане заштите општине Рековац приступило се у децембру 2004. године када је формиран Општински координациони одбор за социјану политику - ОКОСП као саветодавно тело председника општине. ОКОСП је допринео успостављању локалних сервисних услуга кроз реализацију пројекта Инпут социјаном предузетништву који је реализован у оквиру програма Регионалног друштвено-економског развоја. У оквиру тог програма извршена је шестомесечна обука десет жена за помоћ остарелим лицима у сеоском подручју.

Учешће у општини у систему социјалне заштите одвијало се углавном кроз проширена права, тако да је општина Рековац у 2007. години имала извршење буџета за социјалну заштиту 100% а исте године је усвојена и Стратегија развоја социјане заштите. Имплементацијом овог првог локалног стартешког документа током 2008. године формиран је Поливалнетни услужни центар. Средства из буџета локалне самоуправе која су уплаћивана преко Центра за социјални рад била су намењена најугроженијим категоријама становништва, деце и старих.

 

величина слова:

у припреми