величина слова:

Пољопривредно - ветеринарска школа

Основана је 1958/1959. године као Воћарско - виноградарска школа. Народни одбор општине Рековац одлучио је да оснује ову школу уз велико одрицање. Разлог оснивања средње стручне школе у Рековцу лежи у потреби за стручним кадровима јер је ово претежно пољопривредни крај. Како су одмицале године, средња стручна школа у Рековцу градила је углед, стицала драгоцено радно искуство и тако стала у ред најбољих пољопривредних школа у земљи. Данас, након 50 година постојања, Пољопривредно - ветеринарска школа у Рековцу са одељењима ветеринарског, пољопривредног, економског и столарског смера има укупно 326 ученика. Број наставног особља у школској 2008/2009. години је 40. 

У саставу школе је и интернат намењен за смештај ученика. Школа располаже и фармом, која простором, опремом и кадровима задовољава основне услове за остваривање наставног програма. Од 4 побројана смера, најбројнији је смер економског техничара који похађа 112 ученика. Популарни су и смерови ветеринаског и пољопривредног техничара.

Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Број ученика по смеровима/разредима

смер

I

II

III

IV

Пољопривредно - ветеринарска школа

Рековац

40

326

Ветеринарски техничар

27

27

27

29

Пољопривредни техничар

20

20

19

16

Економски техничар

29

26

32

25

Произвођач финалних производа од дрвета

12

9

8

 

Извор: Локална самоуправа

У саставу школе је и интернат намењен смештају ученика чији је капацитет 96 ученика. У циљу реализације пректичне наставе, школа располаже фармом која задовољава основне услове за остваривање наставног програма. Стање школе карактерише застарео намештај по учионицама, дотрајали мокри чворови, дотрајала столарија и радијатори.