величина слова:

Секретар Скупштине општине Рековац је Милан Ђорђевић по занимању дипл. правник.

Избор и дужности секретара Скупштине општине

Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен. Секретар се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Контактирајте секретара Скупштине општине Рековац