величина слова:

Скупштина општине има 21 одборника који се бирају на период од 4 године.

Списак одборника:

 

1.

 Александар Ђорђевић,Течић Српска напредна странка Александар Вучић

2.

 Павле Мијајловић, Рековац 

Српска напредна странка Александар Вучић

3.

 Мирјана Ракић,Жупањевац

Српска напредна странка Александар Вучић

4.

 Јелена Обрадовић,Вукмановац

Српска напредна странка Александар Вучић

5.

  Милан Јевтић,Драгово Српска напредна странка Александар Вучић

6.

 Иван Анђелић,Рековац
Српска напредна странка Александар Вучић

7.

 Ана Јовановић,Белушић
Српска напредна странка Александар Вучић

8.

 Владимир Степановић,Превешт
Српска напредна странка Александар Вучић

9.

 Слађана Спасић,Беочић
Српска напредна странка Александар Вучић

10.

 Александар Антић,Драгово
"СПС"Ивица Дачић"

11.

 Љубиша Степановић,Рековац "СПС"Ивица Дачић"

12.

 Даворин Јовановић,Белушић
"СПС"Ивица Дачић"

13.

 Слађана Антић,Опарић
"СПС"Ивица Дачић"

14.

 Ивана Бошковић,Жупањевац
"СПС"Ивица Дачић"

15.

 Драган Продановић,Белушић
Група грађана "Др Драган Продановић"

16.

 Ђорђе Павловић,Секурич
Група грађана "Др Драган Продановић"

17.

 Анђела Продановић,Белушић
Група грађана "Др Драган Продановић"

18.

 Раде Радовановић,Драгово Група грађана "Др Драган Продановић"

19.

 Топлица Стоиљковић,Урсуле Група грађана "Зоран Дамњановић"

20.

 Србољуб Вуловић,Мотрић
"Србија против насиља"

21.

 Дејан Крстић,Велика Крушевица
"Србија против насиља"