величина слова:

Скупштина општине има 21 одборника који се бирају на период од 4 године.

Списак одборника:

 

1.

 Павле Мијајловић, Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

2.

 Предраг Милорадовић, Рековац

Српска напредна странка Александар Вучић

3.

 Слађан Марковић, Велика Крушевица

Српска напредна странка Александар Вучић

4.

 Иван Анђелић, Рековац

Српска напредна странка Александар Вучић

5.

  Мирјана Ракић, Жупањевац Српска напредна странка Александар Вучић

6.

 Неша Ђорђевић, Белушић Српска напредна странка Александар Вучић

7.

 Лепојка Вукојевић, Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

8.

Слађана Спасић,Беочић
Српска напредна странка Александар Вучић

9.

 Јелена Обрадовић, Вукмановац Српска напредна странка Александар Вучић

10.

 Ненад Антонијевић,Драгово
Српска напредна странка Александар Вучић

11.

 Јелена Цакић, Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

12.

 Драгољуб Петровић, Урсуле "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

13.

 Горан Ђорђевић, Лоћика "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

14.

 Миомир Митровић,Драгово
"СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

15.

 Слађана Антић, Опарић "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

16.

 Љиљана Милановић, Комаране "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

17.

 Богдан Томић, Течић "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

18.

 Драган Продановић, Белушић Група грађана "Др Драган Продановић"

19.

 Милош Митровић, Драгово Група грађана "Др Драган Продановић"

20.

 Слободанка Петровић, Вукмановац Група грађана "Др Драган Продановић"

21.

 Снежана Јовичић, Лепојевић Група грађана "Др Драган Продановић"