величина слова:

2018 година

Записник са 30 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 31 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 32 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 33 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 34 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 35 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 36 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 37 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 38 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 39 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 40 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 41 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 42 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 43 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 44 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 45 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 46 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 47 седнице општинског већа општине Рековац

2017 година

Записник са 12 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 13 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 14 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 15 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 16 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 17 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 18 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 19 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 20 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 21 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 22 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 23 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 24 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 25 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 26 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 27 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 28 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 29 седнице општинског већа општине Рековац

 

2016 година

Записник са 75 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 76 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 77 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 78 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 79 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 80 седнице општинског већа општине Рековац

 Записник са 3 седнице општинског већа општине Рековац

 Записник са 5 седнице општинског већа општине Рековац

 Записник са 6 седнице општинског већа општине Рековац

 Записник са 7 седнице општинског већа општине Рековац

 Записник са 8 седнице општинског већа општине Рековац

 Записник са 9 седнице општинског већа општине Рековац

 Записник са 10 седнице општинског већа општине Рековац

2015 година

Записник са 56 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 57 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 58 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 59 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 60 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 61 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 62 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 63 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 64 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 65 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 66 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 67 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 68 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 69 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 70 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 71 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 72 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 73 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 74 седнице општинског већа општине Рековац

2014 година

Записник са 36 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 37 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 38 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 39 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 40 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 41 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 42 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 43 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 44 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 45 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 46 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 47 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 48 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 49 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 50 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 51 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 52 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 53 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 54 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 55 седнице општинског већа општине Рековац

2013 година

Записник са 16 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 17 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 18 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 19 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 20 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 21 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 22 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 23 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 24 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 25 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 26 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 27 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 28 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 29 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 30 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 31 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 32 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 33 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 34 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 35 седнице општинског већа општине Рековац

2012 година

Записник са 1 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 2 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 3 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 4 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 5 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 6 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 7 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 8 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 9 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 10 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 11 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 12 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 13 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 14 седнице општинског већа општине Рековац

Записник са 15 седнице општинског већа општине Рековац