величина слова:

На порталу Општине Рековац је доступан Виртуелни Матичар

за издавање извода и уверења без доласка код матичара.

Налази се на порталу Општине Рековац у менију

Е-Управа/Виртуелни Матичар.

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР