величина слова:

DOKUMENTA:

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ - СЗР ,,ГРИД”, МАРКО РАДОВАНОВИЋ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ - СЗР ,,ГРИД”, МАРКО РАДОВАНОВИЋ

-РЕШЕЊЕ- СЗР ,,ГРИД”, МАРКО РАДОВАНОВИЋ

-РЕШЕЊЕ - РЕСТОРАН ,,ЗЕЛЕНИ ПРОЗОР”, ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА

-Обавештење о донетом Решењу - ,,ОMEGA AGRO GROUP”, Београд

-Решење хладњача - ,,ОMEGA AGRO GROUP”, Београд

-РЕШЕЊЕ-ВИНЕКС ГРОЗД ДОО БЕЛУШИЋ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ- ВИНЕКС ГРОЗД ДОО БЕЛУШИЋ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ -,,ОMEGA AGRO GROUP” д.о.о. , Београд

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ - ВИНЕКС ГРОЗД ДОО БЕЛУШИЋ

-Обавештење:

-Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ TELEKOM

-РЕШЕЊЕ ХЛАДЊАЧА ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ „ЖУПАЊКА“, ДОО ТЕЧИЋ

-Обавештење о поднетом захтеву, хладњача „Жупањка“ , Жупањевац

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ -ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД (14.04.2023.)

1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ-ПРОЈЕКАТ„РАДИО БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ «БЕЛУШИЋ»”

2.РЕШЕЊЕ-ПРОЈЕКАТ„РАДИО БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ «БЕЛУШИЋ»”

3.ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ-ПРОЈЕКАТ„РАДИО БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ «БЕЛУШИЋ»”

4. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ - A.K.O. INTERNATIONAL ДОО, БЕЛУШИЋ

-РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - A.K.O. INTERNATIONAL ДOO БЕЛУШИЋ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ -ТМГ ГРЕЈАЊЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ - ТМГ ГРЕЈАЊЕ

-РЕШЕЊЕ -ТМГ ГРЕЈАЊЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ -БАЗНА СТАНИЦА JA36 JAУ36 JAO36 ЦИКОТ (ТЕЛЕНОР)-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ -БАЗНА СТАНИЦА JA37 JAУ37 JAO37 БЕОЧИЋ (ТЕЛЕНОР)-ТЕЛЕКОМ А.Д. БЕОГРАД

-РЕШЕЊЕ- БАЗНА СТАНИЦА JA37 JAУ37 JAO37 БЕОЧИЋ (TЕЛЕНОР)-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ТМГ Грејање

-РЕШЕЊЕ-БАЗНА СТАНИЦА JA36 JAУ36 JAO36 ЦИКОТ (ТЕЛЕНОР)-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ - БАЗНА СТАНИЦА JA36 JAУ36 JAO36 ЦИКОТ (ТЕЛЕНОР)-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ -БАЗНА СТАНИЦА JA37 JAУ37 JAO37 Беочић (TЕЛЕНОР)-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

-OБАВЕШТЕЊЕ ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ - ФАРМА ПИЛИЋА Н3 ДРАГОВO

-OБАВЕШТЕЊЕ ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ - ФАРМА ПИЛИЋА Н4 ДРАГОВО

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ФАРМА ПИЛИЋА Н3 ДРАГОВО

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ФАРМА ПИЛИЋА Н4 ДРАГОВО

-OБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ВИНСКИ ПОДРУМ АГАТИЈА РАБЕНОВАЦ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ винарија ”АГАТИЈА” Рабеновац

-OБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ „ФРИГО-ЛЕВАЧ” ДОО ШЉИВИЦА

-РЕШЕЊЕ - „ФРИГО ЛЕВАЧ” ДОО ШЉИВИЦА

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ФРИГО-ЛЕВАЧ ДОО ШЉИВИЦА

-Решење --Телеком Србија

-Обавештење о донетом решењу-Телеком Србија

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ -ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

-Решење о исправци техничке гршке А.К.О. Интернатионал ДОО,Белушић

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ „BIO -FRUTI 2019”

-РЕШЕЊЕ ХЛАДЊАЧА „BIO -FRUTI 2019”

-Обавештење о поднетом захтеву „BIO -FRUTI 2019”

-Решење о измени решења A.K.O. INTERNATIONAL ДОО, БЕЛУШИЋ

-Сагласност Министарства заштите животне средине

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Беочић

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Брајновац

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Опарић

-Обавештење о донетом решењу Радио базна станица Цикот

-Решење Радио базна станица Беочић

-Решење Радио базна станица Опарић

-Решење Радио базна станица Цикот

-Решење Радио базна станица Брајновац

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Брајновац

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Опарић

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Беочић

-Обавештење о поднетом захтеву Радио базне станице,Цикот

-Решење Доградња хладњаче "Фриго Левач" Шљивица

-Обавештење "Доградња хладњаче"Превешт

-Обавештење о донетом решењу Слободан Вељковић,Белушић

-Решење Слободан Вељковић,Белушић

-Обавештење о поднетом захтеву "Доградња хладњаче"Превешт

-Обавештење о поднетом захтеву Слободан Вељковић Белушић

-Обавештење о донетом решењу хладњача "Жупањка"

-Решење хладњача "Жупањка"

-Обавештење о поднетом захтеву ”Жупањка” Жупањевац

-Сагласност на извештај о раду за 2019.годину

-Обавештење о пшоднетом захтеву Жупањка

-Обавештење о поднетом захтеву амбалажа пет Белушић

-Решење Сушара за воће Драгово

-Обавештење о донетом решењу „Адаптација и санација заграде прехрамбене индустрије

са променом намене у сушару за воћа„

-Обавештење о поднетом захтеву Фриго Фрукт ДОО Драгово

-Обавештење оподнетом захтеву ”Адаптација и санација зграде прехрамбене индустрије

 са променом намене у сушару за воча” к.п.бр.3642 КО Драгово на животну средину

-Обавештење о донетом решењу полигона ПЕТ за рециклажу Белушић

-Обавештење о поднетом захтеву Рециклажни центар "Краљ сировина"Доо Рековац

-Обавештење о јавном увиду процене утицаја на животну средину

Погон за рециклажу ПЕТ амбалаже-Белушић

-Обавештење о донетом решењу радио станица 

-Решење радио станица

-Решење хладњача Течић

-Обавештење о донетом решењу хладњача Течић

-Обавештење о поднетом захтеву радио станица радио Левач

-Решење хладњача Жупањка Течић

-Обавештење о донетом решењу Жупањка течић

-Обавештење о донетом решењу ВИП мобиле

-Обавештење о поднетом захтеву хладњача Жупањевац

-Обавештење о поднетом захтеву Р.М.

-Обавештење о укидању дозволе ЕКО РАДОИЧИЋ Рековац

-Обавештење о донетом решењу саша Милосављевић из Драговаа

-Решење Саша Милосављевић из Драгова

-Обавештење о поднетом захтеву Саша Милосављевић из Драгова

-Решење РМ ДОО Стубица Параћин

-Обавештење о донетом решењу РМ Стубица ДОО Параћин

-Решење ВИП Мобиле

-Обавештење о донетом решењу ВИП Мобиле

-Обавештење о поднетом захтеву  РМ ДОО СТУБИЦА Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву ВИП МОБИЛЕ ДОО Преузми

-Обавештење о одузимању дозволе Еко Радоичић Преузми

-Обавештење Драгана Ђокић из Белушића Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву,изградња фарме за узгој пилића Ђокић Драгана из Белушића Преузми

-Обавештење "Фриго-Левач"ДОО Превешт Преузми

-Обавештење "Фриго-Левач"ДОО Превешт Преузми

-Обавештење на основу поднетог захтева "ТМГ"Д.О.О.Рековац Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву "ТМГ"Д.О.О.Рековац Преузми