Вести

величина слова:

 GRB grbsrbije

-Јавни увид у нацрт Просторног плана републике Србије од 2021.до 2035.године

 и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

-Јавни увид ППРС 2021-2035

 

     

величина слова:

На порталу Општине Рековац је доступан Виртуелни Матичар

за издавање извода и уверења без доласка код матичара.

Налази се на порталу Општине Рековац у менију

Е-Управа/Виртуелни Матичар.

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР