величина слова:

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА

ДЕО НАСЕЉА КАЛЕНИЋКИ ПРЊАВОР И ЗАШТИЋЕНОГ

ПОДРУЧЈА МАНАСТИРА КАЛЕНИЋ