величина слова:

 grb GRB

 

Opština Rekovac je preko konkursa Ministarstva državne uprave i lokalne

samouprave i dobila 6 miliona i 600 hiljada dinara za uspostavljanje

jedinstvenog upravnog mesta u zgradi opštine. Na taj način će Levčani na

jednom mestu moći brže i lakše da dobiju svu neophodnu dokumentaciju i

obave ostale poslove koji se odnose na upravu. Osnovna ideja uvođenja

jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i

uprave i jedinstvena pristupna tačaka.

datum:10.03.2022.