величина слова:

 GRB

      

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ

ДАНА 04.04.2021.ГОДИНЕ у времену од 8 до 16 часова

 

-Закњучење бирачког списака

-Обавештење

-Изјава

-Пријава кандидата

-Списак бирача

-Упутство

-Роковник о изборима

ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ:

Кавадар

Рековац

Рековац 3.

Секурич

Вукмановац

Белушић

Беочић

Драгово

Превешт

Течић

Жупањевац

Опарић