величина слова:

 

Конкурс се продужује  до 15.08.2020.године,објављен је и у листу ”Данас”
Дана:31.07.2020.године