величина слова:

grbsrbijeGRB

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ

И

ОПШТИНА РЕКОВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НАКОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијали Јагодина - Испостави Рековац , општини Рековац, на сајту

www.nsz.gov.rsи сајту општине Рековац.Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 04.06.2020. године, на сајту Националне службе за запошљавање, огласној табли Националнсе службе

Филијале Јагодина -Испоставе Рековац и сајту општине Рековац, а последњи рок за пријем пријава за учешће у јавном конкурсу је 12.06.2020.године.

                                                                                       -Јавни конкурс

                                                                                       -Пријава