величина слова:

auto opstiina rekovac 

Град Београд градска Управа је уступила на коришћење без накнаде возило

”Шкода Супер Б” Општини Рековац.У име Општине Рековац се захваљујем

што је од 50. Општина којима су додељени аутомобили додељен и

нашој Општини.Председник Општине Рековац др Александар Ђорђевић