величина слова:

Национална служба за запошљавање и општина Рековац расписује:

Јавни позив за незапосленима за доделу субвенција за

самозапошљавање у 2019.години

-Јавни позив самозапопшљавање 2019.

-Захтев за доделу субвенција 2019.