величина слова:

Национална служба за запошљавање филијала Јагодина расписује:

Јавни позив за стучну праксу-техничка подршка и

Јавни конкурс за јавне радове-суфинансирање

-Јавни позив стручна пракса 2019.

-Захтев за учешће у програму стручна пракса 2019.

-Јавни позив јавни радови 2019.

-Захтев за спровођење јавних радова 2019.

Јавни позиви трају од 22.05.2019. до 31.05.2019.