величина слова:

GRB

 

 

Da bismo zajedno odlučili u

šta da ulažemo i time gradimo

budućnost naše opštine. 

POPUNI ANKETU

Da, Vi ste, kao poreski obveznik, kroz plaćanje poreza na imovinu, doprineli da naša opština ima sredstva da ulaže u svoju budućnost. Želimo da nam kažete da li ste zadovoljni radom naše opštine,

želimo da čujemo da li biste se uključili u odlučivanje o tome na šta se troši opštinski budžet. Istraživanje se sprovodi u okviru Programa „Reforma poreza na imovinu“, a uz podrsku

Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije Kroz popunjavanje ove kratke, anonimne ankete će Vaš glas doprineti da naše usluge ka Vama budu bolje. Uključi se, ti se pitaš! 

POPUNI ANKETU