величина слова:

IMG 0559

У току су радови на асфалтирању

сокака у месним заједницама

Општине Рековац са моделом

финансирања радова где је учешће

општине 50 % и грађана 50%.

 

Радови се изводе у месним заједницама Белушић, Брајновац и Велика Крушевица. Укупна предрачунска  вредност инвестиција које ће финасирати општина и грађани је 3.262.320,00 динара.