величина слова:

IMG 0561

Председник Општине Рековац 

обезбедио је средства у укупном

износу од 10.767.061,91 динара

за потребе поправке локалног

пута Л-1 Белушић - Надрље 

 

на деоници пута Брајновац- Драгово у укупној дужини од 1520 метара. Почетак радова очекује се у току маја месеца.Радови обухватају стабилизацију подлоге пута, уградњу новог асфалтног слоја, постављање одговарајућих пропуста, сређивање банкина , јаркова  и заштитног појаса пута као и уградња потребне саобраћајне сигнализације. На овај начин биће уређена најугроженија деоница локалног пута од изузетног значаја за Општину Рековац.