величина слова:

logo1Година предузетништва 2016 је

велики пакет различитих програма

државе чији је циљ да се ојачају

предузетничке снаге, помогне

предузетницима који почињу

 посао или су га, до одређеног нивоа, 

 

 

већ развили и пружи финансијски и нефинансијски ослонац за дугорочни развој предузетничког духа.

Стратешко опредељење Владе Србије је развој конкурентне привреде која, као и све развијене и успешне економије модерног света, почива на идејама приватне иницијативе, предузетничког духа и друштвеног консензуса о важној улози државе и читавог друштва у подстицању таквих вредности и дугорочних политика.  

Због тога је 2016. година, са становишта државе, проглашена Годином предузетништва. Током ове године биће паралелно спроведени врло конкретни пакети помоћи приватном сектору заснованом на предузетничком приступу, али и вођена стратешка акција покретања таласа најширег друштвеног напора за инаугурисање принципа предузетништва као начина мишљења у економији, образовању, култури, државним политикама и свим најзначајнијим друштвеним процесима.

Више о самим могућностима за кредитирање можете прочитати на следећем линку: http://godinapreduzetnistva.rs