величина слова:

socijala

Општина Рековац је једна од 125

општинау Србији које су потписале

уговор саМинистарством за рад,

запошљавање, борачкаи социјална

питања о наменским трансферима,

који утврђује услуге социјалне заштите

изнадлежности Општине а које ће се

финансиратииз буџета Републике Србије.

С обзиром да је Рековац општина која спада у четврту групу по степену развијености наменским трансферима могу да се финансирају следеће услуге социјалне заштите:

- дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући)

- услуга смештаја у прихватилиште;

- услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом;

- услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу;

- услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке;

- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојилаца,

- остале услуге социјалне заштите у складу са потребама и приоритетима јединице локлане заједнице.

Укупан износ средстава, која су Општини Рековац по први пут додељена наменским трансферима, је 1.579.873,46динара.