величина слова:

manastir kalenic radovi17

Започети су радови на реконструкцији
регионалног пута 2B-382 на деоници
Лепојевић-Превешт, у укупној дужини
од 1800 метара.

 

 

Радови подразумевају уклањање постојећег слоја асвалта, дренажу пута и постављање потпуно новог слоја асвалта, са одговарајућом вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, као и решавање проблема клизишта на деоници пута испред Превешта.
Завршени су радови на асвалтирању платоа-паркинг простора испред манастира Каленић, чиме је овај део манастирског окружења постао уређенији и приступачнији за посетиоце.

 • manastir_kalenic_radovi01
 • manastir_kalenic_radovi02

 • manastir_kalenic_radovi03
 • manastir_kalenic_radovi04

 • manastir_kalenic_radovi05
 • manastir_kalenic_radovi06

 • manastir_kalenic_radovi07
 • manastir_kalenic_radovi08

 • manastir_kalenic_radovi09
 • manastir_kalenic_radovi10

 • manastir_kalenic_radovi11
 • manastir_kalenic_radovi12

 • manastir_kalenic_radovi13
 • manastir_kalenic_radovi15

 • manastir_kalenic_radovi16
 • manastir_kalenic_radovi17

 • manastir_kalenic_radovi19
 • manastir_kalenic_radovi20

 • manastir_kalenic_radovi21
 • manastir_kalenic_radovi22

 • manastir_kalenic_radovi23
 • manastir_kalenic_radovi24

 • manastir_kalenic_radovi25
 • manastir_kalenic_radovi26

 • manastir_kalenic_radovi27