величина слова:

krpljenje rupa rekovac

Започети су радови на крпљењу

ударних рупа на локалним асфалтним

путевима у општини Рековац. У склопу

редовног летњег одржавања локалних

асфалтних путева у Општини Рековац

вршиће се крпљење ударних рупа, 

санирање најугроженијих делова саобраћајница пресвлачењем асфалтом у новом слоју, уређење заштитног путног појаса, поправке мостовских ограда, замена дотрајалих и постављање нових одбојних ограда, постављање одговарајућих пропуста за одводњавање поред путева и постављање нове вертикалне саобраћајне сигнализације. Укупна издвајања из буџета  Општине Рековац су 4 милиона динара за ове намене. 

Такође, по налогу ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу општине Рековац“ изведено је хитно уклањање растиња и поломљеног дрвећа изнад регулације  корита реке Дуленке у Рековцу  како бу се спречило евентуално блокирање моста и изливање реке у случају обилнијих падавина. 

  • IMG_6435
  • IMG_6436

  • krpljenje_rupa_rekovac
  • uklanjanje_rastinja_rekovac