величина слова:

DSC 0622

Изведени су хитни радови по налогу

ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“

општине Рековац на регулисању

водотокова у улици Светозара

Марковића преко пута освновне

школе у Рековцу. 

 Радови који су том приликом урађени су прокопавање канала поред коловоза са леве стране и обезбеђено је спровођење воде у речно корито реке Дуленке, постављањем одговарајућих пропуста. Том приликом је обезбеђено да вода не плави више  део улице Светозара Марковића и раскрсницу ове улице са Теслином. Овим радовима заштићена су и околна домаћинства у условима великих падавина.

У наредним данима биће изведено крчење стабала из речног корита реке Дуленке узводно од моста у улици Светозара Марковића, како би се спречила евентуална штета услед пораста водостаја реке Дуленке.

  • radovi_kanali02
  • radovi_kanali03

  • radovi_kanali04
  • radovi_kanali06

  • radovi_kanali07
  • radovi_kanali08

  • radovi_kanali09
  • radovi_kanali10