величина слова:

                           

                                     П Р О Г Р А М

   ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА,

               НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

                            I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   Преузми