величина слова:

ZimskoodrzavanjeRekovac

Дана 11.01.2016. године у Рековцу

је одржана 19. редовна седница

Штаба за ванредне ситуације општине

Рековац.

 

 

На седници штаба је разматран извештај о раду зимске службе у протеклом периоду почев од новембра месеца 2015. године. На Штабу је донет закључак о усвајању извештаја о раду зимске службе.

                Штаб за ванредне ситуације је закључио да је рад зимске службе ефикасан, професионалан и одговоран, да је зимска служба радила по унапред усвојеном Плану рада зимске службе  и да је службом налозима координирао Председник општине Рековац Предраг Ђорђевић као комадант штаба и директор ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Рековац Александар Антић.

                На Штабу је закључено да су сви путни правци били проходни и на локалним и на регионалним путевима кроз општину Рековац уз адекватну употребу зимске опреме у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом.Да се проходност односила на путеве свих приоритета а да су према усменим налозима , обзиром на висину снежног покривача од 15 и више цм., очишћени и сви сокаци у селима општине Рековац као путни правци трећег приоритета.

                На Штабу је закључено да рад зимске службе општине Рековац као и сама Општина Рековац ни на који начин нису имали утицаја на два несрећна случаја смрти особа у току снежне вејавице у периоду од 03.-04.01. 2016. године у селу Ломница и селу Сиљевица. Смрт ових лица се може сматрати изолованим случајем који нема везе са проходношћу путева, како су поједини штампани медији пренели, обзиром  да су тих дана путеви у потпуности до тих места били проходни а  да су се ти несрећни случајеви догодили у или близу дворишта особа. Са становишта одговорности Општине  Рековац закључак Штаба је да  два умрла лица   нису били корисници неког вида социјалне помоћи те да су иста имала ближу родбину.  

Предмет: Допунски извештај

Служба зимског одржавања локалних путних праваца на територији општине Рековац активна је почев од 24.11.2015. године и првих снежних падавина.

На пословима зимске службе ангажоване су машине које су биле исправне и довољан број радника.

Зимска служба радила је по основу Плана рада зимске службе и посебних налога комаданта штаба за ванредне ситуације и директора ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Рековац.

Ангажоване машине:

-          Камион са ножем и посипачем соли,

-          Специјално возило унимог са ножем и посипачем,

-          Комбинирка,

-          Два трактора са ножем

-          Улта

-          Булдозер

Бацани агрегати:

-          Со

-          Ризла.

Утрошено око 50+30 тона ризле и око пет врећа соли што је око шест тона соли-

Извршено је чишћење свих локалних путних праваца сва три приоритета као и локаних улица и сокака по насељним местима. Посебна пажња посвећена је локаном путевима и прилазним путвевима које користе хитне службе.

Ризла је посипана на местима већих успона и кривинама као и на путевима који су захтевали интензивније одржавање због конфигурације терена.

Број радних сати машина:

-          Унимог 2015 – 17ч, 03-06.01 52ч

-          Велики камион – 10,5ч

-          Трактор 56ч

-          Трактор (Милан Петровић) 50,50ч

-          Улт 30ч

-          Булдозер 3ч

Укупно 219ч рада машина.

ВД директора

Александар Антић

__________________