величина слова:

put snegСлужба за зимско одржавање

локалних путева Општине

Рековац формирана је у складу

са планом рада зимске службе

бр. 401-829/2015-06 од 27.10.2015. 

 

По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр 10/2015. уговор за услуге зимског чишћења и одржавања локалних путева бр 401-814/2015-06 од 09.11.2015.  додељен је СЗР АУТОПРЕВОЗ „Јанко градња“ Рековац као најповољнијем понуђачу.

За потребе зимског одржавања путева набављена је довољна количина соли и ризле за посипање.

Служба за зимско одржавање локалних путева свих приоритета који су у надлежности општине Рековац своје активности је започела у новембру месецу 2015. Године током првих снежних падавина на подручју планинских села Општине Рековац вршењем чишћења снега и посипања ризле и соли.

Почев од 29.12.2015. године служба зимског одржавања је активна на територији целе Општине на одржавању путева свих приоритета са посебним нагласком на путне правце првог приоритета, путеве према хитним службама и оне које службе редовно користе. Поред чишћења путева првог и другог приоритета очишћени су сви локални сеоски путеви и сокаци у 32 села Општине Рековац и у самом општинском месту Рековац.

Након најновијих обилних снежних падавина у периоду од 03-04.01.2016. године зимска служба је ангажована на  свим локалним путним пшравцима Општине у пуном капацитету. Није било потпуно непроходних путева у дужем временском периоду, када се ради о путевима првог и другог приоритета сем појединих локалних сеоских сокака у планинским пределима.

ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Рековац“ није примила информације о евентуално угроженим особама због снежних наноса од надлежних служби.