величина слова:

recno korito locika06

Завршени  су радови на уређењу

речног корита у најужој зони

насељног места Лоћика, на реци

Дуленци. 

 

Радови су извршени у дужини од 2 километара на нерегулисаном делу реке Дуленке, кроз село. Извршено је прочишћавање и измуљивање корита реке Дуленке од дрвне масе, комуналног отпада и речног наноса. Такође, извршено је прочишћавање у профилу моста у самом селу са заштитом и извршена је заштита моста каменом узводно и низводно. Сада је село Лоћика у потпуности заштићено од великих вода реке Дуленке које би се појавиле у количини и интензитету као из маја 2014.године.

Током јесени завршени су радови и на изградњи урушене преградне бране у насељу Горња Сибница на Сибничкој реци и слапишта на великој брани у Жупањевцу. Вредност свих ових радова износи 12.000.000,00 динара ( 8.000.000,00динара за радове у селу Лоћика и 4.000.000,00динара за радове у Сибници и Жупањевцу ), где је инвеститор било ЈВП „Србијаводе“ а извођач радова Водопривредно предузеће „Ћуприја“ ад из Ћуприје.

  • recno_korito_locika01
  • recno_korito_locika03

  • recno_korito_locika06
  • recno_korito_locika07

  • recno_korito_locika09
  • recno_korito_locika11

  • recno_korito_locika12
  • recno_korito_locika13

  • recno_korito_locika14
  • recno_korito_locika15