величина слова:

РЕКЛАМА ЗА НОВУ ГОДИНУ ЗА ДЕЦУ 001