величина слова:

stanovi rekovac Дана 05.11.2015. године

извршена је примопредаја

шест станова у Тржном центру

у Рековцу између извођача

радова Драгослава Цветковића

 

(као правног следбеника д.о.о. „Матица комерц“ из Крушевца које је престало да постоји) и Општине Рековац. Том приликом је извршена и записничка процена општег стања предметних непокретности и кључеви су предати председнику општине.